Coaching
Coaching wordt toegepast bij arbeidsgerelateerde vraagstukken om de effectiviteit, motivatie en het plezier in het werk te vergroten. Door middel van gestructureerde gesprekken worden mensen ertoe aangezet bepaalde problemen op te lossen en/of bepaalde doelen te bereiken.

Counseling
Counseling is een vorm van praktische ondersteuning bij psychosociale problemen en wordt gebruikt als mensen niet meer optimaal kunnen functioneren of als mensen dreigen vast te lopen in een probleemsituatie in hun leven. De gesprekken zijn persoonlijker en soms diepgaander dan coachingsgesprekken.

Coaching en counseling kunnen voor de volgende vraagstukken worden ingezet:

In het bedrijfsleven/organisaties:


Functioneringsproblemen: te hoge of te lage werkdruk, problemen in de privé-situatie, stress en burnout.

Ontwikkeling van vaardigheden: onder andere time-management, leidinggeven en effectief communiceren.

Interactievraagstukken: samenwerking, communicatie en conflicthantering.
Loopbaanbegeleiding.

Veranderingsprocessen: bij fusies, reorganisaties, functiewijzigingen en (dreigend) ontslag.

Ondersteuning bij HRM activiteiten, bijvoorbeeld functioneringsgesprekken.
Ingrijpende gebeurtenissen: ongeval, overlijden of een misdrijf.

In privé-situaties:

Stress, overbelasting, bijvoorbeeld door de combinatie werk en zorg.

Relationele vraagstukken, opvoedingsvragen en conflictsituaties.

Ingrijpende gebeurtenissen, bijvoorbeeld het overlijden van naasten, echtscheiding, misdrijf of ongeval.