CMJ Coaching & Counseling werkt niet met standaardprogramma's of volgens één speciale theoretische methode. Uit de verschillende psychologische stromingen wordt gekozen voor een werkwijze die het beste aansluit bij de cliënt.

Kennismakingsgesprek


Omdat een persoonlijke klik tussen coach en cliënt essentieel is, begint een coachings- of counselingstraject altijd met een oriëntatiegesprek. Het doel van dit gesprek is kennismaking, verheldering van de vraag en het uitspreken van verwachtingen. Aan het eind van dit gesprek wordt bepaald of er voldoende basis is voor verdere samenwerking. Is de cliënt aan het juiste adres? Zo ja, met welke frequentie en welk doel zullen de gesprekken gaan plaatsvinden. Bovendien kan de cliënt tijdens dit gesprek enigszins ervaren wat coaching en counseling is.

Het traject

Coaching en Counseling zijn meestal kortdurend. Afhankelijk van de vraag gaat het bij een coachingstraject om 5 tot 10 gesprekken. Een counselingstraject bestaat gemiddeld uit 10 tot 15 gesprekken.

Evaluatie

Het traject eindigt altijd met een evaluatie: wat is er door de gesprekken veranderd? Wat gaat goed? Wat niet? Wat hebben de gesprekken wel en niet opgeleverd? Wat is er nog blijven liggen? Wat is er nog nodig? Hoe nu verder?

CMJ Coaching & Counseling is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO, en conformeert zich daarmee aan de gedragscode en klachtenregeling van deze organisatie.